تعرفه ارائه خدمات توسط نمایندگان مرکز ساماندهی پهپاد

با توجه به اینکه در مورد ثبت و پلاک و ارزیابی بیمه و هماهنگی مجوز برای کاربران پهپاد در استان ها خدمات متنوعی ارائه می شود،از اینرو در جهت شفافیت بیشتر تعرفه و جزئیات هزینه ها در سال ۱۴۰۰ ، به شرح ذیل می باشد :

دوره های یکپارچه کشوری فناوری پهپاد، مقررات هوایی و ایمنی پرواز

حضوری : یک روزه /۳۵۰ هزار تومان بسته به هزینه های شهر و محل برگزاری و سالن و پذیرایی

غیر حضوری ( وبینار ) : ۲۵۰ هزار تومان

هزینه چاپ ، پرس ، بسته بندی و ارسال پستی مدارک  : ۴۰ هزار تومان

صدور پلاکپهپاد ، صدور شناسنامه مالکیت رنگی پهپاد ، ارزیابی مد ارک و استعلامات

اشخاص حقیقی : ۲۵۰ هزار تومان  / اشخاص حقوقی : ۳۰۰ هزار تومان

هزینه چاپ پرونده فیزیکی : ۵۰ هزار تومان

خدمات الکترونیکی صدور مجوز ، استعلام و هماهنگی با شورای تامین و فرودگاه

سالانه ۲۵۰ هزار تومان

بازدید اولیه بیمه و ارائه گواهی سلامت و اصالت پهپاد

بسته به نوع پهپاد ( تجاری / دست ساز ) از مبلغ ۴۰۰ هزار تومان آغاز و در مورد پهپادهای سنگین و بزرگ و دست ساز ممکن است تا چند صد هزار تومان باشد
(بسته به قوانین بیمه که جزئیات آن در توافقنامه بیمه های تخصصی سه گانه پهپادی با شرکت های بیمه معلم و کارآفرین درج گردیده است )