مهدی خدادادی سلوط

About مهدی خدادادی سلوط

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مهدی خدادادی سلوط has created 3 blog entries.

شیوه نامه شناسایی و مقابله با تهدیدهای احتمالی ریز پرنده ها

⚠ با توجه به تهدیدات پهپادی اخیر پیش آمده توسط [...]

پهپاد کیان رونمایی شد

پهپاد نیوز به نقل از ایرنا- پهپاد جدید نیروی پدافند [...]

پدافند هوایی در حال تبدیل شدن به قطب پهپادی است

پهپاد نیوز به نقل از ایرنا – فرمانده منطقه پدافند [...]

Go to Top