⚠ با توجه به تهدیدات پهپادی اخیر پیش آمده توسط برخی عناصر خرابکار وابسته به دشمنان ایران اسلامی، کلیات دستورالعمل چگونگی محافظت از اماکن حیاتی، حساس و مهم کشور در شورای امنیت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و به کلیه نهادهای مرتبط ابلاغ گردید.

در هفته های اخیر، جزئیات شیوه نامه شناسایی و مقابله با تهدیدهای احتمالی ریز پرنده در هر یک از نیروهای نظامی جداگانه تدوین شده که اولین دستورالعمل توسط ارتش جمهوری اسلامی تنظیم و به کلیه یگان های تابعه ابلاغ گردید. ⚠

🚨 از تمامی کاربران پهپادهای غیرنظامی و بهره برداران از وسایل پرنده، اکیدا تقاضا می شود از نزدیک نمودن پهپاد خود به اماکن حساس و حیاتی کشور اکیدا خودداری نمایند زیرا هم تجهیزات ویژه ای برای مقابله با پهپادها در نظر گرفته شده و هم مجازات های قانونی و پیگرد قضایی برای اپراتورها و هدایت کنندگان این پهپادها پیش بینی شده است. 🚨

مرکز ساماندهی پهپادهای غیر نظامی
www.UAVregister.ir
@UAVregister